Skip to main content

Project Management

Wij zijn experts op het gebied van Project- en Programmamanagement gericht op Nederlandse bedrijven die middelen en tijd investeren in projecten en daarmee succesvol willen zijn.

Wij zorgen dat we uw projecten overzien, het team efficiënt wordt ingezet en geleid opdat elk initiatief in lijn is of komt met uw bedrijfsstrategie.

Risico’s worden in kaart gebracht, gemitigeerd en gemanaged.

Het is een gegeven dat 70 van de 100 projecten het doel bereiken indien die geleid worden door een ervaren professionele projectmanager.

De sleutels zijn onze kernwaarden, projectmanagement en leiderschap door het inzetten van professionele door de wol geverfde projectmanagers.

Hoe worden projecten succesvol

Meer dan de helft van de ict-projecten duren langer dan gepland. Veertig procent is duurder dan gepland. Dit hoeft niet. Goede projectmanagers zorgen dat:

Eisen: duidelijk zijn, overeenstemming is, prioriteit worden gesteld, geen tegenstrijdigheden bevatten.

Mensen: voldoende beschikbaar zijn, geen conflicten tussen mensen ontstaan, goede planning wordt afgegeven, sterke communicatie en integriteitsbeleid wordt ondersteund.

Schema’s: niet te strak zijn en realistisch.

Planning: gebaseerd is op concrete data, geen of weinig ontbrekende onderdelen bevatten, genoeg detail bevat met goede schattingen.

Risico’s: geïdentificeerd worden, mitigatie beschikbaar is en goed worden gemanaged.

Methode: niet leidend is en wordt gezien als ondersteunend.