Skip to main content
Header image not found
Project- en Programma Management

Projectadviseur

Onze Projectadviseur geeft aan organisaties advies over IT projecten opdat die succesvol worden. Primaire doel is dat een project zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd.

De Projectadviseur analyseert het project en/of programma inclusief de raakvlakken met de omliggende organisatie en projecten, signaleert problemen en geeft advies ter oplossing en/of verbetering. 

De Projectadviseur analyseert een project op 36 onderdelen die worden weergegeven in een Radar diagram. Hierbij worden o.a. de issues weergegeven, de verbeteringen, risico's met mitigaties.

Voor de vorming van een integraal beeld over de situatie communiceert hij met mensen op verschillende niveau's in de organisatie.

Onze projectadvies is erop gericht om problemen in kaart te brengen en aan te geven hoe deze daadwerkelijk kunnen worden opgelost. 

Onze projectadviseur heeft ervaring en kennis op de gebieden:

  • Harmonisatie en integratie van ICT-omgevingen 
  • Informatiearchitectuur
  • Projectadvisering
  • Projectmanagement methoden zoals Prince2, Agile, Save, DSDM en SDM.

Onze projectadviseur heeft meer dan 35 jaar ervaring in het leiden van projecten en programma's en wil deze ervaring graag met u delen.